> Problem med utskrift > Texten i utskrifter är defekt
50FS-033

Texten i utskrifter är defekt

En möjlig orsak kan vara att skrivardrivrutinen inte är rätt installerad eller att det är problem med dokumentet. Kontrollera följande.

Är du säker på att du använder en lämplig skrivardrivrutin?

Kontrollera att en skrivardrivrutin som är lämplig för enheten har installerats.
När du skriver ut ska du kontrollera att en skrivardrivrutin som är lämplig för enheten har valts.

Är det problem med skrivardrivrutinen?

Installera om skrivardrivrutinen. Mer information om hur du installerar finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.

Skriver du ut via en USB-anslutning?

Byt USB-kabel. Om du använder en lång USB-kabel ska du byta till en kort.
Om du använder en USB-hubb ansluter du enheten direkt till datorn med en USB-kabel. Om kommunikationsfel uppstår endast när USB-hubben används kontaktar du tillverkaren av USB-hubben.

Blir tecknen defekta när du skriver ut ett visst dokument eller skriver ut från ett visst program?

Skapa om dokumentet på nytt eller importera dokumentinnehållet till en ny fil och försök sedan att skriva ut igen.
Undersök om du kan få en korrekt utskrift av dokumentet från ett annat program. Om det går bra är det en indikation på att problemet ligger i det ursprungliga programmet. Kontakta programtillverkaren.