> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Tühjadele aladele tekivad järelkujutised
50FE-038

Tühjadele aladele tekivad järelkujutised

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas varikujutised tekivad samale leheküljele?

Muutke sätte <Kõrge niiskuse režiim> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olenevalt ümbritseva keskkonna õhuniiskusest erineda.

Kas järelkujutised tekivad siis, kui printida pärast väikese formaadiga paberile printimist suure formaadiga paberile?

Muutke sätte <Kuuma offseti korr. 1> väärtust. Oleku <Sees> valimisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.