> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Väljaprintidel on määrdumisjäljed
50FE-037

Väljaprintidel on määrdumisjäljed

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas plekid tekivad siis, kui seadet kasutatakse väikese õhuniiskusega keskkonnas?

Muutke sätte <Madala niiskuse režiim> väärtust. Parandusefekt on sätte <Režiim 2> korral suurem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Kui määratud on <Madala niiskuse režiim>, võib printimistihedus olla seadme kasutamisel suure õhuniiskusega keskkonnas väiksem või ebaühtlane.

Kas väljaprindid määrduvad olenevalt paberitüübist või töökeskkonnast?

Muutke sätet <Hägusa kujutise korrig.>. Mõju on sätte <Režiim 1> korral kõige nõrgem ja sätte <Režiim 4> korral kõige tugevam. Esialgu katsetage korrigeerimiseks sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Tugevama parandusefekti määramisel võib printimistihedus väheneda või printimine olla aeglasem. Sellega võivad kaasneda veel teravad ääred ja ebaühtlasemad detailid.
Kui printeridraiveris on määratud [Barcode Adjustment Mode], on säte <Hägusa kujutise korrig.> keelatud.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.