> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Väljaprindid on hallikad
50FE-03F

Väljaprindid on hallikad

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga. Kontrollige järgmist.

Kas seade on paigaldatud sobivasse keskkonda?

Paigaldage seade sobivasse kohta.  
Hoidke toonerikassetti 2–3 tundi sobivas asukohas ja proovige seejärel uuesti printida. See võib probleemi lahendada. Kui probleem ei lahene, vahetage toonerikassett uue vastu.