> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Väljaprindi alumine serv on määrdunud
50FE-036

Väljaprindi alumine serv on määrdunud

Põhjuseks võib olla probleem veerisesätetega või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õige paberiformaat ja -tüüp.

Kas prindite andmeid ilma veeristeta?

See probleem esineb siis, kui printeridraiveris on määratud olematud veerised. Veenduge, et prinditava dokumendi ümber oleksid veerised.
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]