> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Väljaprindid on tuhmunud
50FE-03A

Väljaprindid on tuhmunud

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga. Lisaks määrake õiged paberi formaadi ja tüübi sätted.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas väljaprindid on tuhmid siis, kui prindite ümbrikke?

Kareda pinnaga ümbrikele printides võivad väljaprindid olla tuhmid. Kui määrata sätte <Kareda pinnaga ümbriku režiim> olekuks <Sees>, võib probleem laheneda. Sel juhul võib printimine olla aeglasem.  
MÄRKUS
<Kareda pinnaga ümbriku režiim> toimib ainult siis, kui paberitüübiks on valitud <Ümbrik 2>.  
Kui määrate olekuks <Sees>, siis funktsioon <Paberi kooldumise korrigeer.> keelatakse.  

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.