> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet jätab soovida > Tooneri määrdumisjäljed või plekid
50FE-039

Tooneri määrdumisjäljed või plekid

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas tooneriplekid ja määrdumisjäljed tekivad siis, kui seadet kasutatakse väikese õhuniiskusega keskkonnas?

Muutke sätte <Madala niiskuse režiim> väärtust. Parandusefekt on sätte <Režiim 2> korral suurem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.  
MÄRKUS
Kui määratud on <Madala niiskuse režiim>, võib printimistihedus olla seadme kasutamisel suure õhuniiskusega keskkonnas väiksem või ebaühtlane.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.