> Teated ja tõrkekoodid > Iga teate korral rakendatavad meetmed
50FE-02A

Iga teate korral rakendatavad meetmed

Kontrollige järgmist, et leida iga teate võimalikud põhjused ja lahendused.
Ekraanile kuvatakse teade, kui printeri kasutamine muutub printimise ajal või mälu täissaamisel ilmnenud tõrke tõttu võimatuks.
Kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett. Kassetis olevat kogust ei saa õigesti kuvada.
Ei saa analüüsida autentimisserveri sertifikaati.
Pääsupunkti ei leita.
Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Vastuvõetud andmeid ei saa printida.
Pilti ei saa tuvastada.
Kasseti sidetõrge Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett.
Kasseti eluea lõpp. Soovitatav on vahetus.
Kasseti sidetõrge: kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett.
Kassetiga andmevahetuse tõrge. Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Muutke autentimisparooli.
Kontrollige autentimisseadeid.
Ühendust ei saanud luua.
Ei saanud ühendada. Kontrollige PSK-seadeid.
Ühendust ei saanud luua. Seade taaskäivitat.
Ühendust ei saanud luua. Pääsupunktiga ühendatavate seadmete maksimaalne arv on täis. / Ei saanud ühendada. Pääsupunkti ühend. max arv on saavut.
Arvutikaudse hõlpsa ühenduse kaudu ei saanud ühendust luua. Seade taaskäivitatakse.
Ei saa ühendust juhtmevaba LAN-i kasutades. Lülitage peatoide VÄLJA ja SISSE, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Ei saa ühendust WPS-i kasutades. Oodake hetk, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Juhtmevabade seadmete ühendusi ei õnnestunud tuvast.
Ei saanud puhastada.
Avatud süsteemi ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid. / Avatud süsteemi autentim. ei õnnest. WEP-seadete kontr.
Jagatud võtit ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid. / Jag. võtme aut. ei õnnestu. WEP-seadete kontroll.
Püsiühendus on katkestatud.
Arvutikaudne hõlbus ühendus lõppes ajalõpu tõttu Seade taaskäivitatakse. / Arvut hõlb. üh lõppes ajalõp. Seade taaskäiv.
Kasseti kasutusea lõpp.
Google'i pilvprintimise autentimistõrge
Google'i pilvprintimise sidetõrge
Google'i pilvprintim. ei ole. Serv. aut.tõr.
Google'i pilvprintim. ei ole. Serv. sidet.
Sisestatud on vale märkide arv või kasutatakse sobimatuid märke.
Klahvilukk on lubatud.
Laadige paber.
Kassett on tühjenemas
Mälu täis. Kntr tõrget olekumonitori võtmega.
Mälu on täis. Töödelge kaits. prinditud töid.
Mälu täis (Kaitstud printimine)
Mälu on täis (Jäta viga vah.)
Mälu on täis.
Mälukandjalt printimine on piiratud.
Paberit pole
Sihtkoht ei vasta.
Host ei vasta. / Host ei vasta.
Paber ummistus.
Paberi suurus ja seaded ei ühti
Pange kassett valmis.
Printimine on piiratud.
Määrake õige autentimisinfo.
Määrake autentimiseks vajalik info.
Suurus/seaded ei ühti
Autentimisserveri sertifikaat on aegunud.
Autentimisserveri sertifikaat on vale.
Mälu on täis.
Sisestatud tähemärkide arv on vale või kasutatakse sobimatuid märke.
WEP-võti on valesti seatud. Kontrollige WEP-seadeid.
Kasutage vajaliku autentimiseteabe määramiseks kaugkasutajaliidest. / Kasutage autentimise info määramiseks kaug-kasut. liidest.