> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Prinditud vöötkoodi ei õnnestu lugeda
50FE-06Y

Prinditud vöötkoodi ei õnnestu lugeda

Võib juhtuda, et väikest vöötkoodi või jämedatest joontest koosnevat vöötkoodi ei õnnestu lugeda.
Suurendage vöötkoodi.
Kui vöötkoodi jooned on paberi väljumise suunaga risti, siis pöörake pilti 90 kraadi, et jooned asetseksid paberi väljumise suunaga paralleelselt.
Kui eespool kirjeldatud toimingu abil ei õnnestu probleemi lahendada, siis muutke režiimi, kasutades selleks printeridraiveris sätet [Barcode Adjustment Mode]. Parandusefekt on sätte [Mode 1] korral kõige nõrgem ja sätte [Mode 5] korral kõige tugevam. Proovige alustada korrigeerimist sättega [Mode 1].
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Valige režiim
MÄRKUS
Tugevama parandusefekti korral muutub printimistihedus väiksemaks.
Olenevalt printeridraiveri sätetest ei pruugita režiimi [Barcode Adjustment Mode] kuvada. Teavet selle kuvamise kohta vaadake vastavate draiverite kasutusjuhenditest veebijuhendi saidil.
Kui on määratud [Barcode Adjustment Mode], on säte <Hägusa kujutise korrig.> keelatud. Lisaks sellele muutub printimine sätte [Mode 4] või [Mode 5] valimisel aeglasemaks.