> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Ühele osale paberist ei ole midagi prinditud
50FE-06L

Ühele osale paberist ei ole midagi prinditud

Põhjuseks võib olla probleem veerisesätetega või paber pole õigesti sisestatud. Kontrollige järgmist.

Kas prindite andmeid ilma veeristeta?

See probleem esineb siis, kui printeridraiveris on määratud olematud veerised. Veenduge, et prinditava dokumendi ümber oleksid veerised.
Vahekaart [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Kas paberijuhikud on paberi servadega joondatud?

Kui paberijuhikud asetsevad liiga lõdvalt või liiga tihedalt, võib osa dokumendist jääda printimata.  

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi tõhusaks eemaldamiseks hoidma seadet sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.