> Kui ei õnnestu korralikult printida > Paber pole õigesti söödetud > Väljaprindid on viltused
50FE-074

Väljaprindid on viltused

Kui paberijuhikud on paigutatud liiga lõdvalt või liiga tihedalt, siis on väljaprindid viltused. Joondage paberijuhikud vastu paberi serva.