> Teated ja tõrkekoodid > Iga teate korral rakendatavad meetmed
50FE-04A

Iga teate korral rakendatavad meetmed

Kontrollige järgmist, et leida iga teate võimalikud põhjused ja lahendused.
Ekraanile kuvatakse teade, kui printeri kasutamine muutub printimise ajal või mälu täissaamisel ilmnenud tõrke tõttu võimatuks.
Kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett.
Ei saa analüüsida autentimisserveri sertifikaati.
Pääsupunkti ei leita.
Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett.
Ei saa vastuvõetud andmeid printida.
Kasseti suhtlustõrge Kasutusel võib olla võltsitud või mitteCanoni kassett.
Kasseti sidetõrge Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett.
Kasseti eluea lõpp. Soovitatav on vahetus.
Muutke autentimisparooli.
Kontrollige autentimise seadeid.
Ühendust ei saanud luua.
Ei saanud ühendada. Kontrollige PSK-seadeid.
Ühendust ei saanud luua. Seade taaskäivitat.
Ei saanud ühendada. Pääsupunkti ühend. max arv on saavut.
Ei saa ühendust juhtmevaba LAN-i kasutades.
Ei saa ühendust WPS-i kasutades.
Juhtmevabade seadmete ühendusi ei õnnestunud tuvast.
Ei saanud puhastada.
Avatud süsteemi autentim. ei õnnest. WEP-seadete kontr.
Jag. võtme aut. ei õnnestu. WEP-seadete kontroll.
Püsiühendus on katkestatud.
Arvut hõlb. üh lõppes ajalõp. Seade taaskäiv.
Kasseti eluea lõpp
Sisestatud on vale märkide arv või kasutatakse sobimatuid märke.
Klahvilukk on lubatud.
Madal kasseti tase
Mälu täis. Kntr tõrget olekumonitori võtmega.
Mälu on täis. Töödelge kaits. prinditud töid.
Mälu on täis.
Paberit pole
Sihtkoht ei vasta.
Host ei vasta.
Paber ummistus.
Pange kassett valmis.
Printimine on piiratud.
Määrake õige autentimisinfo.
Määrake autentimiseks vajalik info.
Suurus/seaded ei ühti
Autentimisserveri sertifikaat on aegunud.
Autentimisserveri sertifikaat on vale.
WEP-võti on valesti seatud. Kontrollige WEP-seadeid.
Kasutage autentimise info määramiseks kaug-kasut. liidest.