> Muud probleemid > Töid ei saa käivitada mälumahu ebapiisavuse tõttu
50FE-07A

Töid ei saa käivitada mälumahu ebapiisavuse tõttu

Suurendage vaba mälumahtu.
Kui prinditööd on järjekorras, oodake, kuni töö on lõpuleviidud.
Printige või kustutage mällu talletatud mittevajalikud andmed.