> Kui ei õnnestu korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberil on valged laigud
50FE-061

Paberil on valged laigud

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate niisket paberit?

Asendage see õige paberiga.  

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi tõhusaks eemaldamiseks hoidma seadet sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas paberi esiservale tekib tühi ala?

Õhukesele paberile printimisel võib paberi esiservale tekkida tühi ala. Sätte <Kehtetu korr.> olekuks <Sees> valimine võib probleemi lahendada.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võivad väljaprindid olla tuhmid.

Kas ebaühtlane prinditihedus väljendub muljes, nagu oleks väljaprindil veepiisamuster?

Probleem võib laheneda, kui määrata sätte <Tilga mustri ennetamine> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib prindikvaliteet halveneda.

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja kasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu.