> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused
50FE-04F

Paberiummistused

Paberiummistuse korral kuvatakse ekraanil teade <Paber ummistus.>. Lihtsate lahenduste kuvamiseks vajutage klahvi .
Kui kuvatavaid juhiseid on keeruline mõista, vaadake paberiummistuste kõrvaldamiseks järgmisi teemasid.
Väljastusalus Paber kiilub kinni põhiseadmes
Käsitsisööduava/paberisahtel Paber kiilub kinni paberiallikas
Tagakülg Paber kiilub kinni põhiseadmes
TÄHTIS
Kinnikiilunud paberi eemaldamisel ärge lülitage seadet välja
Printeri väljalülitamine kustutab prinditava teabe.
Rebenenud paberi korral
Eemaldage kõik paberitükid, et need ei ummistaks seadet.
Korduva paberiummistuse korral
Enne paberi asetamist seadmesse koputage paberipakki servade tasandamiseks tasasel pinnal.
Kontrollige, kas paberi tüüp sobib selle seadmega.  
Kontrollige, et seadmesse poleks jäänud paberitükke.
Ärge kasutage kinnikiilunud paberi seadmest eemaldamisel jõudu
Paberi eemaldamine jõuga võib kahjustada seadme osi. Kui teil ei õnnestu paberit eemaldada, pöörduge edasimüüja või hooldusesinduse poole. Kui probleemi ei õnnestu lahendada