> Paberiummistuste kõrvaldamine > Korduva paberiummistuse korral
50FE-04K

Korduva paberiummistuse korral

Põhjuseks võib olla asjaolu, et seadmes on paberijäägid või võõrkehad või paber ei ole õigesti sisestatud. Kontrollige järgmist.

Kas seadmes on paberijääke või võõrkehi?

Kontrollige, kas seadmes on paberijääke või võõrkehi.

Kas paber on õigesti sisestatud?

Tuulutage paberivirna korralikult, et paberilehed poleks omavahel kokku kleepunud.
Kontrollige, kas paber on õigesti sisestatud.  
Kontrollige, kas sisestatud paberilehtede arv ja paberitüüp on sobivad.

Kas paberiummistused tekivad juba prinditud paberi tagaküljele printimisel (käsitsi kahepoolne printimine)?

Siluge prinditud paberi ebatasasused.
Märkige ruut [Print on the Other Side] printeridraiveri vahekaardil [Paper Source]. Olenevalt printeridraiveri sätetest ei pruugita funktsiooni [Print on the Other Side] kuvada. Lisateavet selle kuvamise kohta leiate vastavate draiverite juhenditest veebijuhendi saidil.
TÄHTIS
Prinditud paberi tagaküljele printimiseks saate kasutada ainult selle seadmega prinditud paberit. Ärge kasutage paberit, millele on prinditud mõne teise printeri või multifunktsionaalse seadmega.