> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Ilmuvad laigud
50FE-01W

Ilmuvad laigud

Kinnitussõlm võib olla määrdunud.
Puhastage kinnitussõlm.  
Kui kinnitussõlme puhastamine probleemi ei lahenda, võib probleem laheneda, kui määrata sätte <Väh. tooneri kinnit. plekki 1> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.