> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Väljaprintidel on määrdumisjäljed
50FE-01E

Väljaprintidel on määrdumisjäljed

Põhjuseks võib olla probleem töökeskkonnaga või asjaolu, et ei kasutata sobivat paberit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas plekid tekivad siis, kui seadet kasutatakse väikese õhuniiskusega keskkonnas?

Määrake sätte <Madala niiskuse režiim> olekuks <Sees>.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimistihedus olla printeri kasutamisel suure õhuniiskusega keskkonnas väiksem või ebaühtlane.

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.