> Kui te ei saa korralikult printida > Prindikvaliteet pole rahuldav > Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane
50FE-01L

Paberil on triibud / väljaprint on ebaühtlane

Põhjuseks võib olla, et ei kasutata sobivat paberit või toonerikassetis on vähe toonerit. Kontrollige järgmist.

Kas kasutate sobivat paberit?

Kontrollige paberit ja asendage see õige paberiga.

Kas olete puhastanud kinnitussõlme?

Puhastage kinnitussõlm.  

Kas seade on paigaldatud keskkonda, mille temperatuur muutub kiiresti ja järsult?

Kui temperatuur muutub printeri paigalduskeskkonnas kiiresti, tekib kondensaat, mis võib põhjustada kujutiste ja teksti tuhmumist või laialivalgumist. Kui sätte <Kondensatsiooni eemaldamine> olekuks on määratud <Sees>, eemaldatakse printeri sees olev kondensaat. Kondensaadi eemaldamine võib temperatuurimuutuse tõttu toimuda automaatselt.  
TÄHTIS
Kondensaadi eemaldamise ajal ei pruugi printimine toimuda korralikult ja võidakse printida tühi paber.
Kui määrate olekuks <Sees>, peate kondensaadi eemaldamise tõhususe tagamiseks hoidma seadme sisselülitatuna.
Kui määrate olekuks <Sees>, siis automaatse väljalülituse seadistus keelatakse.  

Kas kasutate seadet suure õhuniiskusega keskkonnas?

Muutke sätte <Kõrge niiskuse režiim> väärtust. Kui määrata selle sätte olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui valite oleku <Sees> ja kasutate printerit vähese õhuniiskusega keskkonnas, võivad prinditud kujutised ja tekst olla hägused.

Kas väljaprint on olenevalt paberi tüübist või keskkonnatingimustest tuhmunud või ebaühtlase tihedusega?

Muutke sätet <Kinnituse täiustamine>. Režiimisätte muutmisel võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
LBP664Cx / LBP663Cdw
Sätte <Režiim 2> korral on tulemus parem kui sätte <Režiim 1> korral. Esmalt proovige sätet <Režiim 1>.
Suurema parandusefekti määramisel võivad väljaprindid olla kooldunud või printimine aeglasem.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Kui määrate olekuks <Sees>, võivad tühjadesse kohtadesse ilmuda varikujutised.

Kas kasutate paberit, milles on palju paberitolmu? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Palju paberitolmu sisaldava paberi kasutamisel võivad väljaprindid olla tuhmunud või triipudega. Kui määrata sätte <Paberitolmuga paberi korrig.>/<Paberi tolmust rikutud pildi korr.> olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.

Kas värvi mittevastavuse või värvitooni korrigeerimine vastab nõuetele?

Muutke sätte <Vär. mittevast. korr.> väärtust. Kui määrata selle sätte olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  
MÄRKUS
Kui määrate olekuks <Sees>, võib printimine muutuda aeglasemaks.
Muutke sätte <Trumli triibu vähend.> väärtust. Kui määrata selle sätte olekuks <Sees>, võib probleem laheneda.  

Kas toonerikassett hakkab tühjaks saama?

Kontrollige, kui palju toonerit on kassettides alles, ja asendage vajadusel toonerikassetid.  
Olenemata kuvatavast tooneritasemest võib toonerikasseti kasutusiga olla lõpule jõudnud seadme keskkonnatingimuste ja toonerikasseti sees olevate materjalide lagunemise tõttu. Vahetage toonerikassett välja.