> Teated ja tõrkekoodid > Iga teate korral rakendatavad meetmed
50FE-004

Iga teate korral rakendatavad meetmed

Kontrollige järgmist, et leida iga teate võimalikud põhjused ja lahendused.
Ekraanile kuvatakse teade, kui printeri kasutamine muutub printimise ajal või mälu täissaamisel ilmnenud tõrke tõttu võimatuks.
Kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett. Kassetis olevat kogust ei saa õigesti kuvada.
Mustvalge printimine on piiratud. Saadaval on ainult värviline printimine./MV printimine on piiratud. Saadaval ainult värv. printimine.
Musta kasseti eluiga on läbi.
Ei saa analüüsida autentimisserveri sertifikaati.
Pääsupunkti ei leita.
Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Vastuvõetud andmeid ei saa printida.
Pilti ei saa tuvastada.
Kasseti sidetõrge Ei saa printida. Kasutusel võib olla mitte-Canoni või võltsitud kassett.
Kasseti sidetõrge: kasutusel võib olla võltsitud või mitte-Canoni kassett.
Kassetiga andmevahetuse tõrge. Ei saa printida. Sisestatud võib olla mitte-Canoni kassett või võltskassett.
Muutke autentimisparooli.
Kontrollige autentimisseadeid.
Värviline printimine on piiratud. Saadaval on ainult mustvalge printimine.
Ühendust ei saanud luua.
Ei saanud ühendada. Kontrollige PSK-seadeid.
Ühendust ei saanud luua. Seade taaskäivitat.
Ühendust ei saanud luua. Pääsupunktiga ühendatavate seadmete maksimaalne arv on täis./Ei saanud ühendada. Pääsupunktiga ühend. seadmete max arv on saavutatud.
Arvutikaudse hõlpsa ühenduse kaudu ei saanud ühendust luua. Seade taaskäivitatakse.
Ei saa ühendust juhtmevaba LAN-i kasutades. Lülitage peatoide VÄLJA ja SISSE, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Ei saa ühendust WPS-i kasutades. Oodake hetk, seejärel konfigureerige seaded uuesti.
Juhtmevabade seadmete ühendusi ei õnnestunud tuvast.
Ei saanud puhastada.
Ei saanud korrigeerida.
Avatud süsteemi ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid./Avatud süsteemi autentimine ei õnnest. WEP-seadete kontroll.
Jagatud võtit ei saanud autentida. Kontrollige WEP-seadeid./Jag. võtme autentim. ei õnnestu. WEP-seadete kontr.
Tsüaani kasseti eluiga on läbi.
Püsiühendus on katkestatud.
Arvutikaudne hõlbus ühendus lõppes ajalõpu tõttu Seade taaskäivitatakse./Arvut hõlb. üh lõppes ajalõp. Seade taaskäiv.
Kasseti kasutusea lõpp./Kasseti eluea lõpp
Google'i pilvprintimise autentimistõrge
Google'i pilvprintimise sidetõrge
Google'i pilvprintim. ei ole. Serv. aut.tõr.
Google'i pilvprintim. ei ole. Serv. sidet.
Sisestatud on vale märkide arv või kasutatakse sobimatuid märke.
Klahvilukk on lubatud.
Laadige paber.
Kassett on tühjenemas
Magenta kasseti eluiga on läbi.
Mälu täis. Kntr tõrget olekumonitori võtmega.
Mälu on täis. Töödelge kaits. prinditud töid.
Mälu täis (Kaitstud printimine)
Mälu on täis (Jäta viga vah.)
Mälu on täis.
Infokandja kasutus on piiratud.
Mälukandjalt printimine on piiratud.
Paberit pole
Sihtkoht ei vasta.
Host ei vasta./Host ei vasta.
Paber ummistus.
Paberi suurus ja seaded ei ühti
Pange kassett valmis.
Pange must kassett valmis.
Pange tsüaani kassett valmis.
Pange magenta kassett valmis.
Pange kollane kassett valmis.
Printimine on piiratud.
Määrake õige autentimisinfo.
Määrake autentimiseks vajalik info.
Suurus/seaded ei ühti
Autentimisserveri sertifikaat on aegunud.
Autentimisserveri sertifikaat on vale.
Mälu on täis.
Sisestatud tähemärkide arv on vale või kasutatakse sobimatuid märke.
WEP-võti on valesti seatud. Kontrollige WEP-seadeid.
Kasutage vajaliku autentimiseteabe määramiseks kaugkasutajaliidest./Kasutage autentimise info määramiseks kaug-kasut. liidest.
Kollase kasseti eluiga on läbi.