> Paberiummistuste likvideerimine > Paberiummistused
50FE-007

Paberiummistused

Paberiummistuse korral kuvatakse ekraanil teade <Paber ummistus.>. Vajutage lihtsate lahenduste kuvamiseks klahvi <Edasi> ().
Kui kuvatavaid juhiseid on keeruline mõista, vaadake paberiummistuste kõrvaldamiseks järgmisi teemasid.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Väljastusalus Paber kiilub kinni põhiseadmes
Universaalalus/paberisahtel Paber kiilub kinni paberiallikas
Tagumine pool Paber kiilub kinni põhiseadmes
TÄHTIS
Kinnikiilunud paberi eemaldamisel ärge lülitage seadet välja
Printeri väljalülitamine kustutab prinditava teabe.
Rebenenud paberi korral
Eemaldage kõik paberitükid, et need ei ummistaks seadet.
Korduva paberiummistuse korral
Enne paberi asetamist seadmesse koputage paberipakki servade tasandamiseks tasasel pinnal.
Kontrollige, kas paberi tüüp sobib selle printeriga.  
Kontrollige, et seadmesse poleks jäänud paberitükke.
Ärge kasutage kinnikiilunud paberi seadmest eemaldamisel jõudu
Paberi eemaldamine jõuga võib kahjustada seadme osi. Kui teil ei õnnestu paberit eemaldada, pöörduge Canoni kohaliku volitatud edasimüüja või Canoni infoliini poole. Kui probleemi ei õnnestu lahendada