> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID, mida tuleb kasutada, ei ole pääsupunktide loendis
50FE-00X

Traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID, mida tuleb kasutada, ei ole pääsupunktide loendis

Põhjuseks võib olla, et traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID, mida tuleb kasutada, pole õige või seda pole avalikustatud. Kontrollige järgmist.

Kas SSID on õige?

Kontrollige, kas traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID, mille te üles kirjutasite, on õige.  

Kas seade on õigesti võrku ühendatud?

Kontrollige võrguühendust. Kui probleem püsib ka pärast õigesti võrku ühendamist, kontrollige traadita side marsruuteri või pääsupunkti turvasätteid. Vajaduse korral konfigureerige sätted uuesti. Kui seadmel ei õnnestu traadita side kohtvõrguga ühendust luua

Kas olete kontrollinud traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätteid?

Kui peiterežiim*1 või ANY-ühendusest keeldumine*2 on aktiveeritud, võib juhtuda, et SSID-d ei kuvata. Konfigureerige traadita kohtvõrguühendus käsitsi.  
*1Funktsioon, mis keelab traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID automaatse tuvastamise muudel seadmetel.
*2Funktsioon, mille puhul traadita side marsruuter või pääsupunkt keeldub ühenduse loomisest, kui ühendatava seadme SSID väärtuseks on seatud „ANY“ või seda pole seatud.
Kontrollige, et poleks määratud muid kanaleid kui kanalid 1 kuni 13. Kui kasutatakse mitut traadita side marsruuterit või pääsupunkti, valige raadiosageduslike häirete vältimiseks üksteisest kaugel asuvad kanalid, näiteks „marsruuter A: kanal 1, marsruuter B: kanal 6, marsruuter C: kanal 11“.
MÄRKUS
Kanalisätete kontrollimise ja konfigureerimise kohta vt teavet traadita side marsruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.