> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Ühendus on ebastabiilne (aeglane või ühendust ei saa luua)
50FE-00Y

Ühendus on ebastabiilne (aeglane või ühendust ei saa luua)

Kontrollige traadita side marsruuteri või pääsupunkti võrguühenduse olekut.

Kas seade on õigesti võrku ühendatud?

Kontrollige võrguühendust. Kui seadmel ei õnnestu traadita side kohtvõrguga ühendust luua

Kas olete kontrollinud traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätteid?

Muutke traadita side marsruuteri või pääsupunkti kanaleid. Kui kasutatakse mitut traadita side marsruuterit või pääsupunkti, valige raadiosageduslike häirete vältimiseks üksteisest kaugel asuvad kanalid, näiteks „marsruuter A: kanal 1, marsruuter B: kanal 6, marsruuter C: kanal 11“.
MÄRKUS
Kanalisätete kontrollimise ja konfigureerimise kohta vt teavet traadita side marsruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.
Kui teil on võimalik muuta traadita side marsruuteri või pääsupunkti raadiosageduse väljundvõimsust, siis suurendage seda.