> Üldised probleemid > Seade ei tööta
50FE-001

Seade ei tööta

Põhjuseks võib olla, et toitejuhe ja kaablid pole korralikult ühendatud või seade on puhkerežiimis. Kontrollige järgmist.

Kas seade on sisse lülitatud? Kas toitejuhe on ühendatud?

Kui seade on sisse lülitatud, kuid ei reageeri, lülitage seade välja ja kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud ja lülitage seade uuesti sisse.
Ühendage toitejuhe pistikupesast ja seadme küljest lahti ja seejärel taasühendage see.
Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja ühendage see teise pistikupesasse.
Kontrollige, kas toitejuhtme kaudu edastatakse voolu. Asendage toitejuhe teisega või kasutage voltmeetrit, et kontrollida, ega juhe ei ole katki.

Kas seade just lülitati sisse?

Oodake, kuni seade üles soojeneb.

Kas kõik kaablid on korralikult ühendatud?

Kontrollige, kas need kaablid on korralikult ühendatud. Jälgige, et te ei ajaks kaablite porte segamini.
USB-port (USB-seadme ühendamiseks)
USB-port (arvutiga ühendamiseks)
Kohtvõrgu port

Kas puhkerežiim on aktiveeritud?

Kui te teatud aja jooksul seadet ei kasutata, läheb see energia säästmiseks puhkerežiimi ja te ei saa sellega töötada. Puhkerežiimist väljumiseks vajutage klahvi märgiga .