> Probleemid võrguga > Võrguga ei õnnestu ühendust luua
50FE-00C

Võrguga ei õnnestu ühendust luua

Põhjuseks võib olla, et valitud pordid või IP-aadressi seaded on valed. Kontrollige järgmist.
Vt ka allpool olevaid teemasid.

Kas valitud on õiged pordid?

Kontrollige pordi sätteid.
Kui puudub sobiv port, looge see printeridraiveriga.  

Kas IP-aadress on määratud õigesti?

Viige läbi ühenduskatse, et kontrollida, kas IP-aadress on õigesti määratud.
DHCP keskkonnas hangitakse IP-aadress automaatselt. Kontrollige, kas praegune IP-aadress on õigesti määratud. Kui IP-aadress pole õigesti määratud, kontrollige, kas marsruuteri või pääsupunkti DHCP funktsioon on lubatud.  
MÄRKUS
Tehase vaikeseadena on <DHCP> ja <Automaatne IP> aktiveeritud, nii et masin hangib IP-aadressi automaatselt.

Kas seadme IP-aadressi ja arvuti IP-aadressi alamvõrgu aadressi osad sobivad omavahel?

Kui alamvõrgu aadressid ei sobi omavahel, pange need sobima, muutes seadme ja arvuti IP-aadresse.  

Ega ühenduse loomist ei takista arvuti tulemüür?

Kui IP-aadressid või MAC-aadress on valesti sisestatud, siis ei pääse te printerile juurde. Sellisel juhul tuleb teil määrata juhtpaneelil sätte <IPv4-aadressi filter>, <IPv6-aadressi filter> või <MAC-aadressi filter> olekuks <Väljas>.

Kas seadme välja- ja seejärel uuesti sisselülitamisel on ühenduse loomine keelatud?

Kui seade lülitatakse välja ja seejärel uuesti sisse, võib juhtuda, et seadmele antakse teine IP-aadress kui see, mida varem kasutati. DHCP kasutamise korral võtke ühendust võrguadministraatoriga ja tehke üks järgmistest seadistustest.
Määrake seadme sätte <DNS-i dünaam. uuend.> olekuks <Sees>.  
Määrake seaded nii, et iga kord, kui seade käima pannakse, antakse talle sama IP-aadress.