> Printimise probleemid > Ei saa printida
50FE-015

Ei saa printida

Põhjuseks võib olla probleem prindiandmete või printeridraiveriga. Kontrollige järgmist.
Teine võimalik põhjus on võrgu- või USB-ühenduse probleem. Kontrollige, kas ühendus on korras.

Kas paber on õigesti laaditud?

Kontrollige, kas paber on õigesti sisestatud.  

Kas saate printida Windowsi testlehe?

Kui saate printida Windowsi testlehe, pole probleem seadmes ega printeridraiveris. Kontrollige oma rakenduse prindisätteid.  

Kas prinditava dokumendi failinimi on võrdlemisi pikk?

Kui saadate töö arvutist seadmesse, siis saadetakse see nimega, mis on loodud dokumendi failinime ja printimiseks kasutatava rakenduse nime alusel. Töö liiga pikk nimi muudab korrektse saatmise võimatuks. Seega veenduge, et dokumendi failinimi ei oleks liiga pikk.

Kas kasutate turvatarkvara või muud sarnast?

Veenduge, et printimist ei takistaks turvatarkvara või muu reisdenttarkvara.

Kas tõrge tekib siis, kui proovite printida mõnda kindlat dokumenti või mõnest kindlast rakendusest?

Looge kõne all olev dokument uuesti alates algusest või importige dokumendi sisu uude faili ja proovige seejärel uuesti printida.
Vaadake, kas dokumenti saab printida mõnest teises rakendusest. Kui see õnnestub, tähendab see, et probleem on algses rakenduses. Võtke ühendust rakenduse loojaga.

Ega ei ole probleeme printeridraiveriga?

Installige printeridraiver uuesti.  
Kontrollige, kas paberi formaat või väljaprindi formaat on õigesti määratud.
Kontrollige kas kahesuunaline side on lubatud. Kui see on keelatud, lubage see ja taaskäivitage arvuti.  

Ega mõni töö pole jäänud lõpetamata?

Kui printimine on mingil põhjusel katkestatud, jääb töö seadmesse, sest andmed ootavad printimist. Sellisel juhul ei pruugi seade töötada või reageerida, isegi kui saab uue printimiskäsu. Kustutage seadmesse jäänud töö ja proovige uuesti printida.  

Kas prindite lpr-käsuga?

PDF-andmete jätkuvaks printimiseks lpr-käsuga printige tööd ükshaaval intervallide tagant, mis vastavad sättele <Vaheaeg>.  

Kas tekkinud on tõrge?

Et teha kindlaks, kas printimisel ilmnes tõrge, vaadake tööde logi.  

Kas saate printida teistest arvutitest?

Kui printida ei saa ka teistest arvutitest, võtke ühendust kohaliku Canoni volitatud edasimüüja või Canoni klienditoega.