> USB-ühenduse probleem > Arvutiga ühenduse loomine läbi USB-ühenduse ei õnnestu
50FE-012

Arvutiga ühenduse loomine läbi USB-ühenduse ei õnnestu

Põhjuseks võib olla, et USB-kaabel ei ole korralikult ühendatud või on valitud vale port. Kontrollige järgmist.

Kas USB-kaabel on korralikult ühendatud?

Kontrollige nii kaablit kui pistikuotsi: üks ots peab olema ühendatud seadmega, teine arvutiga.
Lame ots: ühendage arvuti USB-porti.
Ruudukujuline ots: ühendage seadme USB-porti.
Vahetage USB-kaabel välja. Kui kasutate pikka USB-kaablit, asendage see lühemaga.
Kui kasutate USB-jaoturit, siis ühendage seade otse arvutisse, kasutades selleks USB-kaablit. Kui ühenduse loomine ei õnnestu ainult siis, kui kasutate USB-jaoturit, võtke ühendust USB-jaoturi tootjaga.

Kas olete valinud õige pordi?

Kontrollige pordi sätteid.  
Kui pole porti, mida kasutada, või kui kahtlete, siis installige printeridraiver uuesti. Kui installite printeridraiveri uuesti, siis luuakse õige port automaatselt.  

Kas arvuti USB-port töötab korralikult?

Taaskäivitage nii arvuti kui see seade. Kui arvutil on mitu USB-porti, ühendage USB-kaabel praeguse asemel teise USB-porti.