> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Появяват се черни петна
51ES-03J

Появяват се черни петна

Фиксиращият модул може да е зацапан. Почистете фиксиращия модул.