> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките са сивкави
51ES-03F

Разпечатките са сивкави

Възможна причина може да е, че има проблем с работната среда. Проверете следното.

Монтажната среда на устройството подходяща ли е?

Инсталирайте устройството на подходящо място.  
Съхранявайте тонер касетата на подходящо място за съхранение за два до три часа и след това опитайте да отпечатате отново. Това може да реши проблема. Ако това не реши проблема, сменете тонер касетата.