> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Част от страницата не се отпечатва
51ES-03C

Част от страницата не се отпечатва

Възможна причина може да е, че има проблем с настройките за бели полета или че хартията не е заредена правилно. Проверете следното.

Отпечатвате ли данни без бели полета?

Този симптом се появява, ако поле е зададено на нула в драйвера за принтер. Уверете се, че документът за отпечатване има полета.
Раздел [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Подравнени ли са водачите на хартията с ръбовете на хартията?

Ако водачите на хартията са прекалено стегнати или прекалено отпуснати, е възможно част от документа да не се отпечата.  

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.