> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се намачква или нагъва > Хартията се намачква
51ES-03S

Хартията се намачква

Възможна причина може да е, че хартията не е заредена правилно или не се използва подходяща хартия. Проверете следното.

Правилно ли е заредена хартията?

Ако хартията е заредена над ограничителната линия за зареждане или не е подравнена при зареждане, тя може да се намачка.  

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете я с подходяща хартия.  

Този проблем възниква ли, когато печатате върху обикновена или тънка хартия?

Променете настройката за <Корекция намачкана хартия>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете на <Вкл.>, разпечатката може да е бледа, а скоростта на печат може да се забави.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.