> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се подава неправилно > Хартията не се подава/два или повече листа се подават едновременно
51ES-03Y

Хартията не се подава/два или повече листа се подават едновременно

Заредете хартията правилно.
Разлистете стека с хартия внимателно, така че листовете да не се залепват един към друг.
Проверете дали хартията е заредена правилно.  
Проверете дали е заредено подходящо количество хартия и дали се използва подходяща хартия.
Проверете дали не са заредени различни формати и типове хартия заедно.
Има случаи, при които хартията не се зарежда правилно според дебелината си. Ако това се случи, обърнете ориентацията на хартията или обърнете хартията.