> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се подава неправилно > Разпечатките са изкривени
51ES-03X

Разпечатките са изкривени

Ако водачите за хартия са твърде разхлабени или твърде стегнати, разпечатките ще се изкривят. Подравнете водачите за хартия спрямо ръбовете на хартията.