> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Наблюдават се петна и размазване на тонера
51ES-06J

Наблюдават се петна и размазване на тонера

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Замазванията и ивиците появяват ли се, когато устройството се използва в среда с ниска влажност?

Променете настройката за <Режим за ниска влажност>. Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако <Режим за ниска влажност> се посочи, плътността на печата може да е по-ниска или неравномерна, когато устройството се използва в среда с висока влажност.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.