> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се намачква или нагъва > Хартията се нагъва
51ES-072

Хартията се нагъва

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.
Променете настройката за <Корекция на подвита хартия>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.
Заредете хартията на обратно по отношение на страната за печат (предна страна/задна страна).
ВАЖНО!
В редки случаи симптомът може да се влоши в зависимост от хартията. Ако това се случи, отменете промяната на страната по отношение на страната за печат.

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете я с подходяща хартия.  
Променете настройката <Тип хартия> на такава за по-тънка хартия. Например, ако текущата настройка е <Обикновена 1>, я сменете на <Тънка 1>.
Променете настройката за <Корекция на подвита хартия>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.