> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се подава неправилно
51ES-073

Хартията се подава неправилно

Ако хартията се подава неправилно, опитайте следните възможни решения.