> Други проблеми > Не могат да се изпълнят задачи поради недостиг в капацитета на паметта
51ES-07A

Не могат да се изпълнят задачи поради недостиг в капацитета на паметта

Увеличете свободното пространство в паметта.
Ако задача за печат изчаква в опашка, изчакайте, докато задачата се изпълни.
Отпечатайте или изтрийте ненужните данни, съхранявани в паметта.