> Проблеми с безжичната LAN връзка > Не можете да превключвате между кабелна LAN мрежа и безжична LAN мрежа
51ES-059

Не можете да превключвате между кабелна LAN мрежа и безжична LAN мрежа

За да превключвате между кабелна LAN мрежа и безжична LAN мрежа, трябва да работите от работния панел на устройството и да преконфигурирате мрежовите настройки. Проверете следното.

Извършили ли сте действие по превключване от работния панел на устройството?

Не можете да промените метода на свързване без извършване на действие по превключване.  

Устройството свързано ли е правилно към кабелна LAN мрежа или безжична LAN мрежа?

Проверете дали устройството е правилно свързано към кабелна LAN или безжична LAN мрежа.
ЗАБЕЛЕЖКА
Имайте предвид, че ако смените настройката на безжична LAN връзка от друга настройка (USB или кабелна LAN връзка), ще трябва да деинсталирате драйверите от компютъра и след това да ги инсталирате отново. За повече информация вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта с онлайн ръководства.