> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се намачква или нагъва > Хартията се намачква
51ES-065

Хартията се намачква

Възможна причина може да е, че хартията не е заредена правилно или не се използва подходяща хартия. Проверете следното.

Правилно ли е заредена хартията?

Ако хартията е заредена над ограничителната линия за зареждане или не е подравнена при зареждане, тя може да се намачка.  

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете я с подходяща хартия.  

Този проблем възниква ли, когато печатате върху пликове или тънка хартия?

Променете настройката на <Корекция намачкана хартия>. <Режим 1> е приложим за пликове. <Режим 2> осигурява по-голям ефект на подобрение и е приложим за пликове и тънка хартия. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато е избрана опцията <Режим 1> или <Режим 2>, отпечатаните изображения може да са размазани.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.