> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се намачква или нагъва > Хартията се нагъва
51ES-066

Хартията се нагъва

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.
Променете настройката на <Корекция на подвита хартия>. Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Задаването на по-голям ефект на подобрение може да доведе до бледи разпечатки или забавяне на скоростта на печат.
Заредете хартията на обратно по отношение на страната за печат (предна страна/задна страна).
ВАЖНО!
В редки случаи този симптом може да се влоши в зависимост от хартията. Ако се случи това, обърнете страната за печат отново на предишната страна.

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете я с подходяща хартия.  
Променете настройката <Тип хартия> на такава за по-тънка хартия. Например, ако текущата настройка е <Обикновена 1>, я сменете на <Тънка 1>.
Променете настройката на <Корекция на подвита хартия>. Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Задаването на по-голям ефект на подобрение може да доведе до бледи разпечатки или забавяне на скоростта на печат.