> Отстраняване на заседнала хартия > Ако хартията засяда нееднократно
51ES-04K

Ако хартията засяда нееднократно

Възможна причина може да е, че има останали парчета хартия или външни предмети в устройството или че хартията не е заредена правилно. Проверете следното.

Има ли останали парчета хартия или външни предмети в устройството?

Проверете дали има останали парчета хартия или външни предмети в устройството.

Правилно ли е заредена хартията?

Разлистете стека с хартия внимателно, така че листовете да не се залепват един към друг.
Проверете дали хартията е заредена правилно.  
Проверете дали е заредено подходящо количество хартия и дали се използва подходяща хартия.

Случва ли се да заседне хартия по време на печат на гърба на хартия, на която вече е отпечатано (ръчно 2-странно отпечатване)?

Загладете всички извивки по отпечатаната хартия.
Изберете отметката [Print on the Other Side] в раздела [Paper Source] на драйвер за принтера. [Print on the Other Side] може да не се показва в зависимост от настройките на драйвера на принтера. За информация как да го покажете, вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта с онлайн ръководства.
ВАЖНО!
За да отпечатвате върху задната страна на вече отпечатана хартия, можете да използвате само хартия, отпечатана с това устройство. Не използвайте хартия, отпечатана с принтер/многофункционално устройство, различни от това устройство.