> Други проблеми > Издават се странни шумове, когато устройството стартира или по време на печат
51ES-078

Издават се странни шумове, когато устройството стартира или по време на печат

Възможна причина може да е, че в устройството са попаднали чужди предмети или не се използва подходяща хартия. Проверете следното.
ЗАБЕЛЕЖКА
Макар че може да се появи силен или внезапен шум преди, по време на или след печат, това не е проблем или неизправност на устройството.

Има ли парчета хартия или пластмаса, или други чужди предмети в устройството?

Проверете дали има парчета хартия или пластмаса, или други чужди предмети в устройството.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Правилно ли е заредена хартията?

Проверете дали хартията е заредена правилно.  

Тонер касетите поставени ли са правилно?

Поставете отново тонер касетите.  

Оригинални тонер касети Canon ли използвате?

Тонер касетите трябва да се подменят само с оригинални тонер касети на Canon.