> Проблеми с безжичната LAN връзка > Не сте сигурни за SSID или мрежовия ключ на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които да използвате
51ES-052

Не сте сигурни за SSID или мрежовия ключ на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които да използвате

Проверете SSID и мрежовия ключ както следва.
Проверете дали не можете да намерите SSID върху безжичния маршрутизатор или устройството за точка за достъп или на кутиите им.