> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Появяват се петна
51ES-01W

Появяват се петна

Фиксиращият модул може да е замърсен.
Почистете фиксиращия модул.  
Ако почистването на фиксиращия модул не помогне, настройката на <Нам. петна тонер при фикс. 1> като <Вкл.> може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.