> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките излизат леко оцветени
51ES-01R

Разпечатките излизат леко оцветени

Възможна причина може да е, че количеството, оставащо в тонер касетите, се изчерпва. Проверете следното.

Белите участъци отпечатват ли се леко оцветени?

Променете настройката на <Предотвр. образув. на воал>. Настройката на <Вкл.> може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, наситеността на печата може да е по-лека.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.