> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Цветният тон не е правилен
51ES-01S

Цветният тон не е правилен

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или има проблем със страната на хартията, върху която се извършва отпечатването. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща.

Отпечатването извършва ли се върху правилната страна на хартията?

При някои типове хартия едната страна е подходяща за отпечатване, но другата страна не е. Ако полученото качество на печат е лошо, опитайте да отпечатате върху другата страна на хартията.