> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Върху обратната страна на хартия се забелязва зацапване
51ES-01X

Върху обратната страна на хартия се забелязва зацапване

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или фиксиращият модул е зацапан. Проверете следното.

Форматът на заредената хартия по-малък ли е от този на данните за печат?

Уверете се, че форматът на заредената хартия отговаря на формата на данните за печат.

Почистихте ли фиксиращия модул?

Почистете фиксиращия модул.  

Появява ли се зацапване върху разпечатките при продължителен печат? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Това явление може да настъпи, когато разпечатвате продължително задачи, съдържащи много изображения с полутонове*. Променете настройката на <Авт. почист. на фиксиращия модул> или <Редов. почист. фиксир. модул>/<Редовно почистване на фиксиращ модул>. Чрез настройка на <Авт. почист. на фиксиращия модул> можете да конфигурирате да се извършва автоматично почистване на фиксиращия модул за предотвратяване на зацапването. Ако настроите <Редов. почист. фиксир. модул>/<Редовно почистване на фиксиращ модул> на по-високо ниво, честотата на почистване се увеличава.  
*Полутоновете се използват за таблични клетки, графики, фонове на презентационни материали, фотографии и др.
ЗАБЕЛЕЖКА
При всяко извършване на почистване с <Авт. почист. на фиксиращия модул> се извежда лист хартия.
Ако настроите <Редов. почист. фиксир. модул>/<Редовно почистване на фиксиращ модул> на по-високо ниво, скоростта на отпечатване ще е по-ниска.
Ако симптомът не се подобри след промяна на настройката на <Редов. почист. фиксир. модул>/<Редовно почистване на фиксиращ модул>, или ако не искате да задавате <Авт. почист. на фиксиращия модул>, извършете <Почистване на фиксиращия модул (намаляв. на зацапв. отзад на хартията)>/<Поч. фикс. мод. (намал. зацапв. отзад)>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази операция ще бъде по-ефективна, ако се изпълнява около един час след завършване на предишната сесия за отпечатване.