> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Появяват се бели петна
51ES-01U

Появяват се бели петна

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или да има проблем с работната среда. Проверете следното.

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете с подходяща хартия.  

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.  

Образува ли се празнина откъм водещия ръб на хартията при 2-странен печат? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Когато печатате 2-странно върху тънка хартия, може да се образува празнина откъм водещия ръб на задната страна на хартията. Настройката на <Кор. празн. на гърба за 2-стр.>/<Кор. на празн. на гърба за 2-стр.> като <Вкл.> може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка като <Вкл.>, качеството на печат може да бъде засегнато.

Образува ли се празнина откъм водещия ръб на хартията? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Когато печатате върху тънка хартия, може да се образува празнина откъм водещия ръб на хартията Настройката на <Корекция на празнота> като <Вкл.> може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, разпечатките може да са бледи.

Разпечатките излизат ли с неравномерна наситеност, образуваща капковиден рисунък?

Настройката на <Намаляв. на капков. рисунък>/<Предотвратяване на капковиден рисунък> като <Вкл.> може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка като <Вкл.>, качеството на печат може да бъде засегнато.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата.