> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се намачква или нагъва > Хартията се намачква
51ES-020

Хартията се намачква

Възможна причина може да е, че хартията не е заредена правилно или не се използва подходяща хартия. Проверете следното.

Правилно ли е заредена хартията?

Ако хартията е заредена над ограничителната линия за зареждане или не е подравнена при зареждане, тя може да се нагъне.  

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете с подходяща хартия.  

Този проблем възниква ли, когато печатате върху обикновена или тънка хартия? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Променете настройката за <Корекция намачкана хартия>. Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Задаването на по-голям ефект на подобрение може да доведе до бледи разпечатки или забавяне на скоростта на печат.

Този проблем възниква ли, когато печатате върху пликове или тънка хартия? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Променете настройката на <Корекция намачкана хартия>. <Режим 1> е приложим за пликове. <Режим 2> осигурява по-голям ефект на подобрение и е приложим за пликове и тънка хартия. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато е избрана опцията <Режим 1> или <Режим 2>, отпечатаните изображения може да са размазани.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща.