> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия > Засядане на хартия в източника на хартия
51ES-009

Засядане на хартия в източника на хартия

Отстранете заседналата хартия, като изпълните процедурата, определена за съответното място, където е заседнала хартията.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Многофункционална тава Засядане на хартия в многофункционалната тава
Касета за хартия Засядане на хартия в касетата за хартия
Слот за ръчно подаване Засядане на хартия в слота за ръчно подаване
Касета за хартия Засядане на хартия в касетата за хартия

Засядане на хартия в многофункционалната тава

Ако в тавата има заредена хартия, първо я извадете. Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Отстранете заседналата хартия от многофункционалната тава.
1
Внимателно издърпайте хартията навън.
2
Затворете тавата.
2
Извадете заседналата хартия от вътрешността на устройството.
1
Издърпайте касетата за хартия, докато опре, и я извадете, като повдигате предната част.
2
Натиснете зеления бутон.
Транспортният водач се снижава.
3
Внимателно издърпайте хартията навън.
3
Вкарайте обратно транспортния водач.
Натиснете транспортния водач, докато щракне, за да се фиксира.
4
Поставете касетата за хартия.
Ако <Съобщ. за пров.н-ки за хартия> е с настройка <Вкл.>, когато поставяте касетата за хартия, ще се покаже екран за потвърждение.  
5
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.
Когато на екрана са показани процедурите за засядане на хартия в зоната за извеждане. Засядане на хартия в предната и задната части (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Засядане на хартия в слота за ръчно подаване

Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Издърпайте касетата за хартия, докато опре, и я извадете, като повдигате предната част.
2
Отстранете транспортния водач.
Хванете слота за ръчно подаване отдолу и издърпайте транспортния водач.
3
Внимателно издърпайте хартията навън.
4
Внимателно вкарайте транспортния водач.
Натиснете транспортния водач обратно навътре, докато щракне, за да се фиксира.
5
Поставете касетата за хартия.
Ако <Съобщ. за пров.н-ки за хартия> е с настройка <Вкл.>, когато поставяте касетата за хартия, ще се покаже екран за потвърждение.  
6
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.

Засядане на хартия в касетата за хартия

Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Издърпайте касетата за хартия, докато опре, и я извадете, като повдигате предната част.
2
Внимателно издърпайте хартията навън.
Ако сте монтирали касетния подаващ модул по избор, издърпайте внимателно хартията по същия начин.
3
Поставете касетата за хартия.
Ако <Съобщ. за пров.н-ки за хартия> е с настройка <Вкл.>, когато поставяте касетата за хартия, ще се покаже екран за потвърждение.  
4
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.